Garage Verzekering

Verzeker uw Garage Polis bij MoVea! Bel voor informatie over een Garage Verzekering 088 110 33 00.

Overzicht Dekking Garage Verzekering Met Onderhoud / Reparatie Klantvoertuigen

Kantel uw telefoon voor optimaal resultaat.Kantel uw telefoon
voor optimaal resultaat.

Pakket:MoVeaOnderhoud I Reparatie
Aansprakelijkheids Verzekering Garagebedrijf 
Verzekering Schade aan Klantvoertuigen 
Aantal WA Verzekerde Eigen Kentekens1 Groene Plaat + 1 Rijrisico = Totaal 2 Rijrisico's
Verzekering WA Eigen Motorrijtuig(en) 
Verzekering WA Handelaarskenteken 
Verplichte Verzekering Bedrijfserkenning (RDB) 
Digitaal Kentekens aan- en afmelden 
Digitaal Afdrukken Groene Kaart 
Gratis Verhaal Service Motorrijtuigen 
Verzekering Schade Inzittenden 
(Verhaal) Rechtsbijstand Verzekering 
  
Premie110,46
 Voorlopige Dekking en Offerte »

Voorlopige Dekking Garageverzekering

U ontvangt van ons een mailbericht van voorlopige dekking voor uw Garage Verzekering. De verzekeraar zal na ontvangst van uw aanvraag eerst een offerte opstellen. Pas nadat u akkoord bent met de offerte Garageverzekering zal de Garage Verzekeraar de Garage Verzekering voor u opmaken.

Natuurlijk kunt u ook uw Garagepolis bij MoVea afsluiten via een papieren aanvraagformulier, neem in dat geval telefonisch contact op met ons kantoor en wij mailen u het aanvraagformulier voor de Garage Verzekering.

Waarom de Garage Verzekering van MoVea

MoVea is gespecialiseerd in Garage Verzekeringen en wij houden ons alléén bezig met het verzekeren van Garagebedrijven en Autohandelaren. U als Garagist en/of Autohandelaar bent bij MoVea dan ook aan het juiste adres.

Premies en condities

Genoemde premies en condities zijn altijd onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de verzekeraar. De verzekeraar heeft het recht de premies en condities aan te passen. Bovenstaande premies zijn alleen van toepassing op Garagebedrijven met onderhoud en reparatie aan klantvoertuigen. Deze verzekering is niet bedoeld voor poetsbedrijven. Vermelde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief poliskosten en eventuele termijntoeslag. De beschreven premie is gebaseerd op een omzet tot € 100.000,- Naarmate de omzet hoger is zal de premie langzaam toenemen.

Verplichte Preventie Eisen Garage Verzekering

Als u onderhoud en reparties uitvoert aan klantvoertuigen dan stellen alle Garageverzekeraars min of meer dezelfde eisen v.w.b. uit te voeren preventiemaatregelen.

De basis garage preventie eisen bestaan uit:

 • Minimaal alarm klasse 2 met doormelding naar een PAC en een jaarlijks onderhoudscontract
 • Voldoende goedgekeurde brandblussers en een jaarlijks onderhoudscontract
 • De elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende Nen Criteria
 • De bruggen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende Nen Criteria
 • De sleutels van klantvoertuigen dienen te worden opgeborgen in een sleutelkluis met een borging van minimaal € 5.000,-
 • Na sluitingstijd dienen de klantvoertuigen binnen het afgesloten pand te worden gestald
 • Wanneer u personeel in dienst heeft dan dient u een RI&E rapportage op te stellen
 • De poetslappen dienen te worden opgeborgen in brandveilige verzamelbakken, gescheiden van het overige afval
 • De overheaddeuren dienen te zijn voorzien van een discusslot in de geleiderail direct boven de geleiderol
 • Registraties van onderhoud en reparatie dienen te worden vastgelegd in een werk-order-systeem
 • Opslag buiten het pand dient altijd plaats te vinden minimaal 15 meter vanaf de gevel van het gebouw, bij voorkeur geen opslag van brandbare zaken zoals goederen, emballage en pallets

Als u niet voldoet aan de preventie eisen van de Garageverzekeraar dan kan deze een beroep op uw Garagepolis afwijzen wanneer vast komt te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van het niet realiseren van de gestelde preventie eisen.

De specifieke preventie eisen kunnen per verzekeraar en per situatie verschillen.