Garage Verzekering

Verzeker uw Garage Polis bij MoVea wanneer u werkt aan klantvoertuigen!
Bel voor informatie over een Garage Verzekering 088 - 110 33 00 of sluit hieronder direct af.

Overzicht Dekking Garage Verzekering Met Onderhoud / Reparatie Klantvoertuigen

Opzoek naar maatwerk? Bel » of Mail » ons!

Kantel uw telefoon voor optimaal resultaat.Kantel uw telefoon
voor optimaal resultaat.

Pakket: MoVeaTop - Onderhoud & Reparatie
Aansprakelijkheids Verzekering Garagebedrijf
Verzekering Schade aan Klantvoertuigen
Aantal WA Verzekerde Eigen Kentekens 1 Groene Plaat + 4 Rijrisico = Totaal 5 Rijrisico's
Eigen risico WA € 0,-
Eigen risico Klantvoertuigen € 225,-
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid € 225,-
Verzekering WA Eigen Motorrijtuig(en)
Verzekering WA Handelaarskenteken
Verplichte Verzekering Bedrijfserkenning (RDB)
Digitaal Kentekens aan- en afmelden
Digitaal Afdrukken Groene Kaart
Gratis Verhaal Service Motorrijtuigen
Verzekering Schade Inzittenden
(Verhaal) Rechtsbijstand Verzekering
   
Premie inclusief assurantiebelasting (per maand) € 139,14
  Direct Verzekeren »

Direct Verzekeren Garageverzekering MoVea Top

De Garapolis MoVea Top is een complete Garage Verzekering met een dekking voor schade aan Klantvoertuigen en standaard een Schade Verzekering Inzittenden, evenals een standaard Verzekering Verhaal Rechtsbijstand Verkeer. Deze laatste twee verzekeringen zijn van toepassing op alle gemelde kentekens in Verkeersplein. Het aantal maximaal te melden kentekens inclusief het Handelaarskenteken bedraagt 5 kentekens. Om voor deze Garagepolis in aanmerking te komen dient u de beschikking te hebben over een professionele reparatie inrichting. Daarnaast eist de verzekeraar dat u voldoet of gaat voldoen aan onderstaande preventies

Premies en condities

Genoemde premies en condities zijn altijd onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de verzekeraar. De verzekeraar heeft het recht de premies en condities aan te passen. Bovenstaande premies zijn alleen van toepassing op Garagebedrijven met onderhoud en reparatie aan klantvoertuigen. Deze verzekering is niet bedoeld voor poetsbedrijven. Vermelde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief poliskosten en eventuele termijntoeslag.

Verplichte Preventie Eisen Garage Verzekering

Als u onderhoud en reparties uitvoert aan klantvoertuigen dan stellen alle Garageverzekeraars min of meer dezelfde eisen v.w.b. uit te voeren preventiemaatregelen.

De basis garage preventie eisen bestaan uit:

 • Minimaal alarm klasse 2 met doormelding naar een PAC en een jaarlijks onderhoudscontract
 • Voldoende goedgekeurde brandblussers en een jaarlijks onderhoudscontract
 • De elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende Nen Criteria
 • De bruggen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende Nen Criteria
 • De sleutels van klantvoertuigen dienen te worden opgeborgen in een sleutelkluis met een borging van minimaal € 5.000,-
 • Na sluitingstijd dienen de klantvoertuigen binnen het afgesloten pand te worden gestald
 • Wanneer u personeel in dienst heeft dan dient u een RI&E rapportage op te stellen
 • De poetslappen dienen te worden opgeborgen in brandveilige verzamelbakken, gescheiden van het overige afval
 • De overheaddeuren dienen te zijn voorzien van een discusslot in de geleiderail direct boven de geleiderol
 • Registraties van onderhoud en reparatie dienen te worden vastgelegd in een werk-order-systeem
 • Opslag buiten het pand dient altijd plaats te vinden minimaal 15 meter vanaf de gevel van het gebouw, bij voorkeur geen opslag van brandbare zaken zoals goederen, emballage en pallets

Als u niet voldoet aan de preventie eisen van de Garageverzekeraar dan kan deze een beroep op uw Garagepolis afwijzen wanneer vast komt te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van het niet realiseren van de gestelde preventie eisen.

De specifieke preventie eisen kunnen per verzekeraar en per situatie verschillen.