Preventietips voor garagebedrijven en autodealers

Werkzaamheden als lassen en slijpen zijn niet zonder risico's. Als oplettende werkgever kunt u veel voor uw werknemers betekenen door preventieve maatregelen te nemen. Bovendien: preventie maakt uw bedrijf ook veiliger voor uw klanten, die hun auto's aan u toevertrouwen. Het naleven van de preventie tips zorgt er bovendien voor dat uw garageverzekering betaalbaar blijft!

De inrichting

Gladde vloeren en losliggende matten in de showroom veroorzaken geregeld ongelukken. De kleinste obstakels kunnen al grote gevolgen hebben. Ook in de werkplaats liggen risico's op de loer: losliggende verlengsnoeren of luchtslangen niet goed onderhouden apparatuur of verkeerd gebruik ervan.

Preventie tips

 • Zorg ervoor dat spullen en apparatuur niet kunnen omvallen of in de weg staan. 
 • Houd bij het stallen van voertuigen rekening met het gedrag van kleine kinderen en mensen die minder goed ter been zijn.
 • Houd nooduitgangen goed bereikbaar.
 • Laat bezoekers niet zonder toezicht in de werkplaats.
 • Zorg ervoor dat uw bedrijfsuitrusting in goede staat is; controleer hefbruggen en elektrisch gereedschap jaarlijks en controleer regelmatig uw montage- en diagnoseapparatuur.
 • Werk alleen met onbeschadigde apparatuur en verlengsnoeren.
 • Zorg ervoor dat technische installaties- zoals de verwarming en elektrische installaties- in goede staat verkeren en controleer deze geregeld.
 • Sla brand- en milieugevaarlijke stoffen op volgens de richtlijnen. Maak gebruik van veiligheidskasten en lekbakken.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen.

Werknemers

Ook als uw apparatuur in orde is, kunnen er dingen misgaan. Bijvoorbeeld omdat uw medewerkers er niet zorgvuldig mee omgaan. Gedrag is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Preventie tips

 • Laat werkplaatsapparatuur alleen bedienen door werknemers die daarvoor gekwalificeerd zijn.
 • Zorg voor voldoende opleiding en nascholing voor uw werknemers.
 • Zie erop toe dat uw werknemers de voorgeschreven beschermmiddelen gebruiken en geschikte kleding dragen.
 • Zorg voor voldoende rustpauzes.
 • Maak een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) om de risico's in uw bedrijf in kaart te brengen. Zie ook www.rie.nl.

Reparatie en schadeherstel

In een garage vinden vaak brandgevaarlijke werkzaamheden plaats, zoals lassen en slijpen aan carrosserie onderdelen. Schadeherstelbedrijven maken gebruik van veel licht ontvlambare vloeistoffen, zoals lak en oplosmiddelen.

Preventie tips

 • Laat brandgevaarlijke werkzaamheden alleen uitvoeren door gekwalificeerde medewerkers.
 • Zorg ervoor dat tijdens lassen en slijpen geen brandbare materialen in de buurt liggen, of dek ze af met lasdekens; houdt blusapparatuur binnen handbereik.
 • Beperk de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkvloer tot de dagvoorraad; berg alle overige gevaarlijke stoffen op in een veiligheidskast.
 • Voer verf en spuit werkzaamheden alleen uit in de daarvoor bestemde ruimte en gebruik deze ruimte niet voor andere werkzaamheden.
 • Controleer elke maand de afzuiginstallatie, verlichting en spuit apparatuur.

Afvalbehandeling

Afvalcontainers zijn aantrekkelijk voor jongeren. die het leuk vinden om brandjes aan te steken. Een klein brandje wordt echter al snel groot als het vuur kan overslaan naar gebouwen. In sommige gevallen is weinig nodig om brand te veroorzaken: zelfontbranding van verfresten of verontreinigde poetslappen komt voor en kan forse schade veroorzaken.

Preventie tips

 • Berg gebruikte poetslappen en ander ontvlambaar afval op in metalen afvalbakken met goed sluitende deksels.
 • Sluit containers die buiten staan goed af, bijvoorbeeld met een hangslot.
 • Houdt afstand tussen de containers en gebouwen.

Eigendommen van klanten

Uw klanten vertrouwen hun auto's aan u toe. Ook geven ze vaak de winter- en /of zomerbanden bij u in opslag. Het is dus van belang daar zorgvuldig mee om te gaan.

Preventie tips

 • Maak gebruik van een geschikte sleutelkluis.
 • Zier erop toe dat u medewerkers de kluis gebruiken er er geen sleutels achterblijven op balies, bureaus of in werkorder hoezen.
 • Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de kluis.
 • Gebruik GEEN sleutelbrievenbus.

Proefritten

Diefstal, beschadiging en verkeersboetes zijn reële risico's van proefritten. Als u weet aan wie u de auto meegeeft, voorkomt u al een deel van de mogelijke problemen.

Preventie tips

 • Maak de proefrit samen met de klant.
 • Vraag om een identiteitsbewijs en adresgegevens; controleer deze maak en maak een kopie van het rijbewijs voordat u een auto meegeeft.
 • Kijk op www.oribi.nl voor informatie over softwarepakketten voor identificatiecontroles.
 • Laat de klant voor de rit een proefrit verklaring ondertekenen.
 • Controleer de auto vooraf en bij terugkomst samen met de bestuurder op beschadigingen.
 • Controleer direct na afloop of de originele contactsleutel is ingeleverd.
 • Overweeg om dure, diefstal gevoelige auto's te voorzien van een voertuigvolgsysteem (track and trace).

Diefstalbeveiliging

Gelegenheid maakt de dief. U kunt het de dief zo moeilijk mogelijk maken door uw garage of showroom goed te beveiligen. Ook vertragende maatregelen- die een snelle aftocht beperken- zijn zeer effectief.

Preventie tips

 • Beperk de begroeiing rondom uw bedrijf en zorg voor voldoende buitenverlichting.
 • Berg diefstal gevoelige apparatuur zoals audio- en navigatiesystemen op in een inbraak werende ruimte of kast.
 • Stal lichtmetalen wielen nooit uit in complete sets.
 • Plaats uitrijdbeveiliging rond de showroom of het terrein.
 • Zorg voor goed hekwerk, eventueel voorzien van elektronische detectie.
 • Beperk de kans op vandalisme door voertuigen op voldoende afstand van de omheining te parkeren.
 • Maak bij nachtleveringen gebruik van een apart afsluitbare en beveiligde ruimte, zodat leveranciers geen toegang hebben tot de rest van uw bedrijf.

Contant geld

Contant geld trekt criminaliteit aan. U kunt met een aantal eenvoudige maatregelen de kans op een overval of diefstal flink beperken.

Preventie tips

 • Doe transacties buiten het zicht van anderen.
 • Berg grote bedragen altijd op in een kluis.
 • Breng de opbrengst bij voorkeur met twee personen, overdag en met de auto naar de bank; doe dit op wisselende tijdstippen.
 • Schakel bij grotere bedragen een professionele geldtransporteur in.

Vraag hier een offerte aan voor uw garageverzekering »