Eigendom verzekeringen

Verzeker uw Handelsvoorraad, Goederen, Inventaris etc. tegen het risico van brand en/of diefstal. Klik op Direct Verzekeren! Let op, de verzekeraar stelt preventie eisen!

Voorlopige Dekking

Natuurlijk kunt u voorlopige dekking verkrijgen voor onderstaande verzekeringen, zodra wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen kunnen wij dit voor u afstemmen met de verzekeraar als u dat wenst.

Kantel uw telefoon voor optimaal resultaat.Kantel uw telefoon
voor optimaal resultaat.

Soort Verzekering: Opgave Verzekerde som:
Handelsvoorraad buiten (Brand en Diefstal) ,-
Handelsvoorraad binnen ,-
Consignatie objecten (secundaire dekking) ,-
Goederen/inventaris niet zijnde handelsvoorraad ,-
Gereedschappen ,-
Eigen banden ,-
Banden van klanten ,-
Eigen gebouw ,-
Gebouw huur (huurdersbelang) exclusief fundamenten ,-
Bedrijfsschade (uitkeringstermijn 52 weken) ,-
Totaal verzekerde som 0,-
Premie € 0,- per maand
Direct verzekeren »

Verzekerde som te hoog!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Waarom uw Handelsvoorraad Verzekeren

U bent niet verplicht om uw Handelsvoorraad, Goederen, Inventaris etc. te verzekeren tegen brand en/ of diefstal. Afhankelijk van uw situatie kunt u de afweging maken of uw bedrijf over voldoende financiële middelen beschikt om het risico van bijvoorbeeld verbranding van uw Bedrijfsvoorraad uit eigen middelen te betalen. Als er sprake is van één financiering van uw Bedrijfsvoorraad dan zal de financier verzekering van uw Handelsvoorraad mogelijk verplicht stellen.

Overige Informatie

 • Maandbetaling alléén met automatische incasso, toeslag van toepassing, exclusief poliskosten
 • Contract termijn, standaard 1 jaar
 • De minimum premie bedraagt € 150,- per jaar exclusief assurantiebelasting en overige kosten

Vermelde premies, voorwaarden, condities en preventies onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de verzekeraar. De verzekeraar kan afwijken van hetgeen bovenstaand is weergegeven.

Voorwaarden en clausules

Polisvoorwaarden Bedrijfsschadeverzekering »
Inventaris Goederen Verzekering »
IGV: Dekking Inventaris »
IGV: Dekking Goederen »
Gebouwverzekering »
Dekking   Afhankelijk van de gekozen optie
Clausules   MoVea clausules »
Clausule Kluis   De sleutels en waardepapieren van de aanwezige bedrijfsvoorraad dienen te zijn opgeborgen in een inbraakwerende kluis.
Deze kluis:
 • heeft een waardeberging van €5.000,-.
 • is vastgemaakt aan: a. de grond; b. in de grond of c. aan de muur met een chemisch anker of op gelijkwaardige wijze gemonteerd.
 • staat in een elektronisch beveiligd gebied

De polisvoorwaarden kunt u ook inzien/downloaden op www.centraalvolmachtbedrijf.nl.

Verplichte Preventie Eisen

 • Minimaal alarm klasse 2 met doormelding naar een PAC en een jaarlijks onderhoudscontract
 • Voldoende goedgekeurde brandblussers en een jaarlijks onderhoudscontract
 • De elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende Nen Criteria
 • De sleutels van de consignatie- en handelsvoorraad dienen te worden opgeborgen in een sleutelkluis met een borging van minimaal € 5.000,-
 • De sleutelkluis dient chemisch verankerd te zijn aan de muur of in de grond in de beveiligde omgeving
 • De overheaddeuren dienen te zijn voorzien van een discusslot in de geleiderail direct boven de geleiderol, bij voorkeur links en rechts
 • Opslag buiten het pand dient altijd plaats te vinden minimaal 10 meter vanaf de gevel van het gebouw, bij voorkeur geen opslag van brandbare zaken zoals goederen, emballage en pallets, etc
 • De poetslappen dienen te worden opgeborgen in brandveilige verzamelbakken, gescheiden van het overige afval
 • Consignatie voertuigen dienen altijd binnen te worden gestald in de beveiligde omgeving, dit betreft een secondaire dekking

Als u niet voldoet aan de preventie eisen van de verzekeraar dan kan deze een beroep op uw verzekering afwijzen wanneer vast komt te staan dat de schade is ontstaan als gevolg van het niet realiseren van de gestelde preventie eisen, dan wel het niet werkend houden van de vereiste preventies.

De specifieke preventie eisen kunnen per verzekeraar en per situatie verschillen.

Toelichting Condities Genoemde Verzekeringen

 • Voor alle genoemde verzekeringen, met uitzondering van handelsvoorraad buiten, is er sprake van uitgebreide condities, met een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis voor alle gevaren
 • Ons advies is altijd kennis te nemen van de voorwaarden, deze treft u onderstaand aan

Toelichting Condities Handelsvoorraad Buiten

 • Handelsvoorraad buiten dient geplaatst te worden achter een deugdelijk hekwerk, voertuigen buiten het hekwerk zijn niet verzekerd
 • Voor handelsvoorraad buiten het bedrijfspand is een maximum verzekerde som van € 50.000,- per voertuig van toepassing, evenals een maximale verzekerde som van € 250.000.- voor de gehele handelsvoorraad gezamenlijk
 • Handelsvoorraad buiten, maar achter het hekwerk, is alléén verzekerd tegen brand en diefstal tegen een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis tegen de verzekerde gevaren. Bij storm is het storm eigen risico van toepassing.
 • Bij diefstal alléén dekking na schade aan het afsluitbare hekwerk
 • Let op; geen dekking gedeeltelijk schade aan voertuigen bij diefstal
 • Let op; geen dekking vandalisme schade aan voertuigen
 • Let op; geen dekking hagelschade aan voertuigen
 • Dekking bij gehele verbranding of gedeeltelijke verbranding van het voertuig