Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Garagebedrijven of autohandelaren en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven is het handig dat de werkgever een overzicht opstelt van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u risico’s aanpakken en ongevallen tot een minimum te beperken.

Bent u zich bewust van alle risico's?

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel, klanten en uw materieel? Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de zaak stil, of u moet hetzelfde werk met een persoon minder doen. Ongevallen kunnen uw goede naam in gevaar brengen. Kortom, behoorlijke risico’s. Een RI&E bestaat uit twee delen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan.

Geen sancties meer!

Om problemen met de ARBO wet te voorkomen kunt u gebruik maken van onze RI&E adviseur. Deze neemt samen met u de stappen door die noodzakelijk zijn om tot een RI&E rapportage te komen, zodat u naast de eisen uit de ARBO wet ook voldoet aan de voorwaarden van uw Verzuim Verzekering en/of Garagae Verzekering. Via onderstaand formulier kunt u de opdracht aan ons kantoor verstrekken, na ontvangst van de betaling neemt onze adviseur met u contact op voor het maken van een afspraak.

Kosten

Vaste prijs: € 595,- (ex. BTW)

Bestel nu:

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie