Kentekens

Hieronder treft u een overzicht van veelkomende kentekens, via deze opsomming kunt u dan zien welk kenteken in welke situatie voor u van toepassing kan zijn.

Nederlands exportkenteken


Geaccepteerd / toegestaan: EU + meeste derde landen.
Doel kentekenbewijs: Export van NL naar land van bestemming/herregistratie.
Geldigheidsduur: Vaste periode van 2 weken tenzij APK in deze periode vervalt.
Verlengen: Nee
Kentekenplaat: NL kenteken op witte plaat met zwarte letters
Aanvraagprocedure: Enkele minuten. Via eigen OREH/ED vergunning of via exportdienstverlener.
Verzekering: Voertuig dient apart te worden voorzien van tijdelijke WA-dekking.
Verkrijgbaar via: Via Google kunt u aanbieders van deze verzekering vinden

Eendagskenteken


Geaccepteerd / toegestaan: Nederland
Doel kentekenbewijs: Transport over de weg naar RDW keuringsstation op dag van keuringsafspraak.
Geldigheidsduur: 1 dag
Verlengen: Nee
Kentekenplaat: Witte plaat met zwarte letters
Aanvraagprocedure: Aanvragen via RDW gekoppeld aan keuringsafspraak.
Verzekering: Voertuig dient apart te worden voorzien van tijdelijke WA-dekking.
Verkrijgbaar via: RDW

Nederlands transito kenteken


Geaccepteerd / toegestaan: EU + meeste derde landen.
Doel kentekenbewijs: Export van niet in Nederland geregistreerde voertuigen.
Geldigheidsduur: 2 weken
Verlengen: Ja
Kentekenplaat: Witte plaat met zwarte letters
Aanvraagprocedure: 2/3 werkdagen: Voertuig dient gekeurd te worden
bij RDW keuringstation waarna kentekenbewijs
wordt toegezonden.
Verzekering: Voertuig dient apart te worden voorzien van tijdelijke WA-dekking.
Verkrijgbaar via: Via Google kunt u aanbieders van deze verzekering vinden

Nederlands Handelaarskenteken


Geaccepteerd / toegestaan: Nederland en onder voorwaarden Belgie, Luxenburg en Duitsland
Doel kentekenbewijs: Proefritten maken binnen Nederland
Geldigheidsduur: Zolang autobedrijf over de erkenning beschikt
Verlengen: Niet van toepassing
Kentekenplaat: Groene kentekenplaat met zwarte letters
Aanvraagprocedure: RDW erkenning en/of aanvraag handelaarskentekenplaten
Verzekering: Garage Verzekering, Groene Plaat Verzekering
Verkrijgbaar via: MoVea

Duits exportkenteken / ZOLL-Kennzeichen


Geaccepteerd / toegestaan: Een ZOLL-Kenzeichen is toegestaan voor
buitenlandse rijders, die op doorreis zijn.
Voor Nederlandse rijders is een ZOLL-Kenzeichen
alleen toegestaan om bij import van Duitsland
naar Nederland te rijden. Ander gebruik is door
Nederlandse rijders niet toegestaan.
Doel kentekenbewijs: Transport van Duitsland naar land bestemming.
Geldigheidsduur: 7, 15, 30, 60, 90 of 180 dagen
Kentekenplaat: Duitse plaat met rode vlak aan rechterzijde waarin duur geldigheid is opgenomen
Aanvraagprocedure: Enkele minuten. Via eigen OREH/ED vergunning of via exportdienstverlener.
Risico: Nederlandse ingezetene: Boete i.v.m. ontlopen afdracht voertuigbelastingen.
Verkrijgbaar via: Buitenlandse instanties

Duits 5-daags kenteken / Kurzzeit-Kennzeichen


Geaccepteerd / toegestaan: In Nederland alleen toegestaan wanneer Kurzzeit-Kenzeichen
is geregistreerd op Duitser, indien kenteken op andere
nationaliteiten is geregistreerd is dit niet toegestaan.
Doel kentekenbewijs: Transport van A naar B in Duitsland
Kentekenplaat: Duitse plaat met gele vlak aan rechterzijde waarin duur geldigheid is opgenomen
Aanvraagprocedure: Enkele minuten. Via eigen OREH/ED vergunning of via exportdienstverlener.
Verzekering: Voor afgifte Kurzzeit-Kennzeichen dient bewijs van verzekering te worden getoond
Risico: Boete voor bestuurder i.v.m. voeren geen geldig kenteken.
Verkrijgbaar via: Buitenlandse instanties

Handelaarskenteken Duitsland en overige EU landen

Geaccepteerd / toegestaan: Niet in Nederland toegestaan
Doel kentekenbewijs: Het vervoeren van of een proefrit maken
met voertuigen uit een bedrijfsvoorraad
Kentekenplaat: Verschilt per land
Risico: Boete i.v.m. voeren geen geldig kenteken
Verkrijgbaar via: Buitenlandse instanties