Handelaarskenteken met nieuwe cijfercombinatie

Groene plaat verzekering Garageverzekering

Het RDW verwacht dat de lopende series voor het Handelaarskenteken voor motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, spoedig zijn uitgegeven.

Dat is de reden dat het RDW de letterreeks HH aan de Groene Plaat toevoegt. Voor het Handelaarskenteken worden nu de letters HA, FH en HF met twee groepen van twee cijfers gebruikt.

Met het toevoegen van de serie HH komen er 29.997 nieuwe kentekens voor de Groene Plaat beschikbaar.

Natuurlijk blijven de oude series geldig. Naar verwachting vindt de overgang naar de nieuwe serie plaats tussen december 2015 en februari 2016. De exacte invoeringsdatum hangt af van het aantal nieuwe Handelaarskentekens dat wordt aangevraagd.

Bron, RAI Vereniging