Groene Plaat op bedrijfsvoertuig en auto in consignatie

Groene plaat verzekering Garageverzekering

Je ziet ze regelmatig rijden, een bedrijfsvoertuig met een Handelaarskenteken, maar wanneer mag dat wel en wanneer mag dat niet. En mag je een Groene Plaat bevestigen op een auto in consignatie?.

Mag je een Groen Plaat voeren op een bedrijfsvoertuig dat zwaarder is dan 3.500 kg en geen Eurovignet heeft?

Bovenstaande is alleen toegestaan in Nederland en in overeenstemming met de opgegeven bedrijfsactiviteiten. In alle andere gevallen is het voeren van een handelaarskenteken niet mogelijk.

Mag ik handelaarskentekenplaten ook gebruiken op een voertuig dat bij mij in consignatie staat?

Dit mag alleen als het voertuig tot de bedrijfsvoorraad behoort van een ander erkend bedrijf. De Groene Platen mogen niet worden gebruikt op een voertuig dat u verkoopt voor een particulier.

Tip bedrijfsvoertuigen

Als je een bedrijfsvoertuig moet vervoeren dat niet valt onder bovenstaande categorie gebruik dan altijd een daartoe bestemde oplegger, vergeet in dat geval niet de verzekeringsdekking te controleren van je eigen Groene Plaat- of Garageverzekering.

Wanneer je laat vervoeren, vraag de vervoerder dan hoe deze de verzekeringsdekking heeft ondervangen, vraag specifiek naar de wijze van verzekering, een vervoerdersaansprakelijkheids- of een transportverzekering.

Tip consignatie

Laat de particulier altijd de auto zelf vervoeren naar de verkoop-locatie, alternatief is ook hier een professionele transporteur in te schakelen. Natuurlijk kun je de auto ook verplaatsen met je eigen trailer, in beide situaties nakijken hoe het zit met de verzekeringsdekking bij schade aan de consignatie auto die je vervoert of laat vervoeren.