Gebruik Handelaarskenteken buiten NL

Groene plaat verzekering Garageverzekering

Je mag het handelaarskenteken gebruiken voor voertuigen die behoren tot je bedrijfsvoorraad. Je mag het handelaarskenteken ook gebruiken voor voertuigen die voor herstel of bewerking bij je bedrijf ter beschikking zijn gesteld. Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door je bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten bij de Kamer van Koophandel. 

Mag je het handelaarskenteken ook buiten Nederland gebruiken?
Je mag het handelaarskenteken in principe alléén in Nederland gebruiken.

België en Luxenburg 
Een uitzondering hierop is dat je het handelaarskenteken wel mag gebruiken in België en Luxemburg, maar dan uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig in het kader van koop of verkoop van het voertuig. Het handelaarskenteken mag in die landen dus niet worden gebruikt voor een proefrit.

Duitsland
Sinds eind september 2007 is het gebruik van het Nederlandse handelaarskenteken ook toegestaan in Duitsland. Beide landen zijn het eens geworden over de volgende voorwaarden:

  • Alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden;
  • Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in direct verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. Een schriftelijke bevestiging van de werkplaats moet bij het voertuig aanwezig zijn waarmee dit kan worden aangetoond;
  • In de bedrijfsauto moet naast de voertuigpapieren een geldig verzekeringsbewijs (de groene kaart) aanwezig zijn.

Controle Groene Plaat Verzekering
Verstandig is wel altijd te controleren of gebruik van de groene plaat buiten Nederland onder de werking van je groene plaat verzekering valt.