Geef geen korting maar garantie

Groene plaat verzekering Garageverzekering

Het hof van Justitie oordeelde kort geleden dat de garagehouder, bij een gebrek dat is ontstaan binnen 6 maanden na levering, moet aantonen dat het mankement een externe oorzaak kent.

Daarnaast werd bepaald dat de consument ten minste twee maanden de tijd heeft om na ontdekking van het gebrek dit bij de verkoper van de auto te melden.

Veel autobedrijven en autohandelaren geven korting op de aankoopprijs i.p.v. garantie in de veronderstelling dat er dan een uitruil heeft plaatsgevonden. "Korting op de aanschafprijs in ruil voor geen garantie op de auto". Het idee leeft dat garagehouders en autohandelaren dan af zijn van aansprakelijkheid.

Niets is minder waar!

Veel garagebedrijven en autohandelaren zijn zich niet bewust van de bewijsregels bij consumentenaankoop. Garagehouders en autohandelaren komen dan achteraf in de problemen. Zeker als de consument naar de rechter stapt. 

Garagehouders en autohandelaren doen er goed aan om klachten van kopers altijd te onderzoeken. Is er sprake van een gebrek aan het voertuig dan zal de garagehouder of de autohandelaar tot kosteloos herstel moeten overgaan. Is het gebrek veroorzaakt door onheil van buitenaf dan zal de garagehouder of de autohandelaar dit moeten bewijzen.

Neem contact op met je juridisch adviseur en toets samen met hem de algemene leveringsvoorwaarden.